Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Zdzieszowicach

z dnia 17 października 2014r.

Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach na podstawie art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) przyznaje numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w  więcej niż jednym okręgu wyborczym,

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

Numery te Komisja przyzna w drodze losowania, które odbędzie się publicznie, w dniu 21 października 2014r. o godzinie 15:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (budynek "B", I piętro, sala B-112).

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół o przyznanych numerach list kandydatów.
Informację o przyznanych numerach list kandydatów, Komisja poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.zdzieszowice.pl) w zakładce Wybory -> Wybory Samorządowe 2014

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Arkadiusz Mróz

Wersja XML