Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.

PDFw spr uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.pdf

PDFkorekta w spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf

PDFw spr rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok oraz w spr udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zdzieszowic.pdf
PDFw spr uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2015 roku.pdf
PDFw sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIV_341_2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego(...).pdf
PDFw sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nrL_388_2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (2).pdf
 

Wersja XML